Domov » Archiv » Korumpování lékařů v Čechách

Korumpování lékařů v Čechách

Zdravotnictví je ke korupci náchylnější mnohem víc než ostatní sektory. Nikde jinde se nevyskytuje tak specifická a nebezpečná kombinace nejistoty (co mi to asi je?), informační asymetrie (lékař to ví nejlíp) a množství účastníků – zájmů (pacient x lékař x medicínsko-farmaceutický komplex).

Zástupci farmaceutických firem si pomáhají manuálem, v němž si přečtou, co na kterého lékaře platí

Zdravotnictví je ke korupci náchylnější mnohem víc než ostatní sektory. Nikde jinde se nevyskytuje tak specifická a nebezpečná kombinace nejistoty (co mi to asi je?), informační asymetrie (lékař to ví nejlíp) a množství účastníků – zájmů (pacient x lékař x medicínsko-farmaceutický komplex). – Tyhle věty je možné si přečíst ve zprávě Transparency International. Nejde jen o kritizované obálky a sponzorské dary, jimiž pacient usiluje o lepší péči. Mnohem nebezpečnější je skrytě bující korupce mezi lékařem a reprezentantem farmaceutické firmy (repem). Narůstá do podoby nového medicínskofarmaceutického vědního oboru. Soustředí se na maximalizaci zisku, zvýšení preskripce léků a úspěch v konkurenčním boji. Firmy přizvaly odborníky na marketing, psychology, specialisty na motivaci a lidské chování.

Svědectví o stavu současného zdravotnictví

Pro zvýšení produktivity práce repů vytvořili manuál „behaviorální teorie typologie lékařů”. Je výmluvným svědectvím stavu současného zdravotnictví. Ocitujme z něj.
Lékař konzervativní: „Jako by se minul povoláním, chce v klidu přežít (často do penze), nezajímá se o novinky v oboru, v jednání nevýrazný, mlhavě odpovídá na dotazy ohledně odbornosti. Typ introvert: odtažitý, nechce nic slyšet, má málo času, často agresivní. Typ extrovert (zahrádkář): rád si popovídá, ale o úplně jiných věcech, pouze sekundární zájem o pacienta, firmu. Rezistentní vůči marketingovým nástrojům, do preskripce se musí vmanipulovat, firma jej to musí „naučit psát„. Zlomit se dá, když píší všichni okolo. Velmi individuální motivace. Pozor na zbytečné návštěvy!”.
Obchodník dlouhodobý: „Vítá užší vztahy s firmou, uznává jen kompetentní prodejce, počítá s investicemi do sebe. Je dlouhodobě loajální, jedná na rovinu a poskytuje relevantní data, má rád VIP pocit, je to strategický partner, vhodný pro dlouhodobé projekty. Motivace: lyžování v Alpách, kongresy, US dolary, MP4, mini DVD. Pozor na změny reprezentantů!”
Velká neznámá: „Nezáleží mu na hodnotných vztazích s lidmi, nikomu nestraní, snaží se vytěžit osobní prospěch z více stran. Přímo neřekne, co chce, fabuluje při kontrole preskripce, na oko bere všechny projekty. Prodejním nástrojem jsou krátkodobé dohody a důsledná kontrola. Motivace: USD, MP4, ,masáž vlastního ega‘. Nikdy nespoléhat na dlouhodobé projekty a gentleman agreement!”.
Dohodnutá preskripce: „Nezáleží mu na hodnotách produktu, ale na nabídce, pacient není na prvním místě, medicínu považuje za víceméně výnosný byznys. V jednání spěje k rychlé a jasné dohodě, za osobní výhody někdy nabízí byznys sám. V nákupním chování není vůbec loajální, preferuje firmu, která dá atraktivnější nabídku. Motivace: USD, MP4, mini DVD. Nenechat se znervóznit přímými požadavky na podmínky obchodního vztahu!„. Hodnotový: „Dává důraz na zdraví a kvalitu života, u vědeckého typu je někdy věda víc než pacient. Investice pro něj nejsou prioritou, jedná většinou na rovinu. Typ humanitářský: empatický, preferuje pacienta před reprezentantem. Typ vědecký: nedůvěřivý, preferuje odborné studie, někdy agresivní na své okolí, včetně pacientů a reprezentantů. Rep musí být odborně zdatný, zdůrazňování výhody produktu pro pacienta by mělo dominovat. Motivace: kongresy, odborná literatura. Nikdy nezkoušet něco za něco!”.

Zvláštní bonusy

Za nákup drobných dárků, za občerstvení nebo za odbornou literaturu může rep měsíčně utratit až deset tisíc korun. Zvláštní bonusy se vyplácejí za množství předepsaných balení. Například provize lékaře z jedné nitrokloubní injekce léku, o jehož účinku panují značné pochybnosti, se pohybuje mezi třemi sty až osmi sty korunami. Obvykle se podává injekcí pět. Účetnictví vychází buď ze záznamů lékaře, nebo z údajů kupovaných od spřízněných lékáren. Motivačním nástrojem jsou i postmarketingové klinické studie. Jde o „studie”, při nichž je lékař honorován za to, že do protokolu formálně zaznamenává účinky léku na svých pacientech.
Proplácení větších částek a poskytování hodnotnějších darů (PC, výbava ordinací, kongresy, zájezdy) neprobíhá mezi vedoucími zdravotníky a firmou přímo, ale přes postmarketingového prostředníka. Směřuje k ovlivňování klinických studií, k prosazování úhrady léků pojišťovnami nebo k tzv. „pozitivním listům” – seznamům léků, které lze na pracovišti předepisovat.
Podle prestižního lékařského časopisu Nature má téměř 40 procent prvních autorů odborných publikací ekonomické zájmy související s tématy prací. Totéž se týká klinických studií. Nikdo dnes není schopen bezpečně určit, které z nich jsou zmanipulované. Lékař prakticky nemá možnost si z nezávislého zdroje ověřit, zda jsou informace o novém léku úplně pravdivé. Pacient se nemůže stoprocentně spolehnout, zda péče, která je mu poskytována, skutečně slouží jen jeho zdraví.

Dr. Jekyll a Mr. Hyde

V děsivé existenciální úzkosti z toho, co vytvářejí, se ocitají i samotní zástupci farmaceutických firem. Nápadně připomínají Dr. Jekylla a Mr. Hydea. V profesi lámou charaktery lékařů, ve skrytu duše ale doufají, že se jim to nepodaří. Dobře vědí, že i oni se mohou jednou ocitnout v roli pacientů. Dobře vědí, že tím nejcennějším nástrojem medicíny je důvěra v lékaře.
V podmínkách medicíny zaměřené jen na chorobu a zdravotnictví jen na zisk nemá tento problém řešení. Jestliže je problém natolik závažný, že jej nelze řešit v rámci systému, dochází ke zpochybnění samotné existence systému a ten se vlastní vahou hroutí. Nikdo netuší, co jej nahradí.

Lidové noviny
Jan Hnízdil

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *