Domov » Archiv » Za stěhování magistrátu by měl následovat trest

Za stěhování magistrátu by měl následovat trest

Oživení poslalo včera na pražské Vrchní státní zastupitelství dvě trestní oznámení. První se týká neoprávněného prominutí pokuty milion korun společnosti napojené na Sebastiana Pawlowského a druhé nehospodárného nakládání se svěřeným majetkem při rozhodnutí o stěhování magistrátu do objektu Sebastiana Pawlowského.

Občanské sdružení Oživení poslalo včera na pražské Vrchní státní zastupitelství dvě trestní oznámení. První se týká neoprávněného prominutí pokuty milion korun společnosti napojené na Sebastiana Pawlowského a druhé nehospodárného nakládání se svěřeným majetkem při rozhodnutí o stěhování magistrátu do objektu Sebastiana Pawlowského.
„Původně jsme chtěli publikovat přehled úspěchů a neúspěchů v protikorupční politice pražského Magistrátu, ovšem podvod desetiletí, jak by se dalo stěhování magistrátu označit, všechny úspěchy i neúspěchy zcela zastínil, neboť připravil Pražany nejméně o tři miliardy korun. Nesmíříme se s tím, aby i tato kauza vyústila do ztracena,“ říká Tomáš Kramár z Oživení.
Ve smlouvě o nájmu Škodova paláce s firmou Sebastiana Pawlowského se pražský Magistrát zavázal zaplatit za dvacetiletý nájem přes čtyři miliardy korun. Všechna avizovaná snížení nájmu jsou jen hypotetická a nemusí k nim ve skutečnosti vůbec dojít. Za dvacet let si pak Magistrát může budovu přednostně koupit za tržní cenu. Hodnotu rekonstruovaného Škodova paláce můžeme odvozovat ze zástavy ve výši tři miliardy korun, kterou na palác poskytla německá banka. V optimistickém výhledu bude mít pražský Magistrát za dvacet let ve svém vlastnictví tuto budovu za šest miliard. Naopak kdyby Magistrát využil nabídky ČEZu a Škodův palác přímo koupil za 1,7 miliard korun a následně rekonstruoval, výsledná investice by nepřesáhla tři miliardy. Ještě lepší variantou by však byla výstavba vlastní moderní budovy šité na míru potřebám Magistrátu, která podle srovnání s cenami současných staveb by nemusela přesáhnout dvě miliardy. Nová budova mohla stát například v proluce nad stanicí metra Národní třída (tedy v těsném sousedství Škodova paláce), kterou ovšem Praha, resp. jí ovládaný Dopravní podnik, prodal k developerským záměrům Sebastianu Pawlowskému. Rozhodnutí pro nájem místo koupě či výstavby je tedy zjevně nehospodárné, nemluvě pak o soutěži, jejíž podmínky byly nastaveny tak, aby je mohl nejlépe splnit Pawlowski s nabídkou Škodova paláce (podrobnosti viz trestní oznámení).
O minimálně laxním přístupu pražských radních k městské pokladně svědčí i jejich rozhodnutí ze dne 15.6.2004 o prominutí smluvní pokuty ve výši 999.000,- Kč společnosti Pražské komunikační a společenské centrum, v.o.s., za pozdní úhradu nájemného vyplývající z nájemní smlouvy na Slovanský dům v Praze Na Příkopě. Žádost o odpuštění pokuty i následnou smlouvu stvrzující její odpuštění podepsal jménem zmíněné společnosti Sebastian Pawlowski. Hlavnímu městu Praha vznikla rozhodnutím radních škoda dosahující nejméně výše 999.000,- Kč. Je přitom evidentní, že v daném případě zde nebyly žádné okolnosti, které by odpuštění pokuty odůvodňovaly. Takové důvody (např. sociální situace, vážná nemoc apod.) se přitom vážou zejména k fyzickým osobám a nikoliv k prosperující obchodní společnosti. „Domníváme se, že odpuštění milionové pokuty dokládá nadstandardní vztahy pražských politiků s panem Pawlowským, kterých si pan Pawlowski cení kvůli svým developerským aktivitám a politici kvůli jeho mediálním aktivitám a které vyústili v kauzu nevýhodného stěhování Magistrátu,“ říká Tomáš Kramár.
Obě trestní oznámení s podrobnou argumentací naleznete v příloze.

Tomáš Kramár
Oživení
tel.: 724 207 527, e-mail: bezkorupce@oziveni.cz

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *