Domov » Archiv » Co všechno se vejde do života Václava Klause

Co všechno se vejde do života Václava Klause

Boj proti takzvané postdemokracii by měl být podle českého prezidenta Václava Klause novým úkolem Rady Evropy (RE). Klaus to řekl novinářům na tiskové konferenci během prvního dne summitu RE, který se konal ve Varšavě. Postdemokracie podle něj zahrnuje především nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb.

Boj proti takzvané postdemokracii by měl být podle českého prezidenta Václava Klause novým úkolem Rady Evropy (RE). Klaus to řekl novinářům na tiskové konferenci během prvního dne summitu RE, který se konal ve Varšavě. Postdemokracie podle něj zahrnuje především nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb. „Postdemokracii chápu jako potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin uvnitř státu – bez demokratického mandátu – přímo určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti veřejného života dotýkající se občanů. Mám na mysli různé projevy NGOismu (NGO = anglická zkratka pro nevládní organizace), politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, agresivního ekologismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují nové formy ohrožení lidské svobody, kterou zejména my, kteří jsme prožili komunismus, bereme nesmírně vážně.” Nelíbí se mu hlavně, že vliv nevládních organizací není opřen o výsledky voleb. „Ten demokratický mandát tady chybí. To je prostě nový fenomén posledních let, posledních desetiletí a já ho považuji za velmi riskantní a velmi nebezpečný,” řekl Klaus. Václav Klaus, aniž by zveřejnil kolik a jakých osob bez mandátu přímo za jeho působení v Parlamentu a ve Vládě ovlivňovalo politická rozhodování politiků s mandátem, včetně jeho samotného, navíc sám založil jednu z nevládních organizací, která nemá žádný mandát a vměšuje se do života občanů. Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP). CEP je občanské sdružení založené Václavem Klausem v r. 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Hlavní náplní činnosti CEPu je pořádání pravidelných seminářů a vydávání publikací. V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří Václav Klaus, Karel Steigerwald a Jiří Weigl. Centrum pro ekonomiku a politiku je subjektem nezávislým na politických stranách a nehodlá být od politických stran jakkoliv přímo či nepřímo podporováno (zdroj: www.cepin.cz). Další nevládní organizací podobného typu je obecně prospěšná společnost „Společnost pro politické vzdělávání”, ve které působí podle obchodního rejstříku Miroslav Macek, Petr Plecitý, Tomáš Ratiborský, Lubomír Reichsfeld a další, bez mandátu, ale zato z ODS. Václav Klaus ve svém projevu poněkud opomenul zástupy lobbyistů, kteří bez mandátu, zato však s provizemi od kde koho, ovlivňují rozhodování na politické scéně a to bez jakékoli veřejné kontroly. Politická reprezentace, která působí na základě mandátu získaného ve volbách, nemá žádnou konkrétní fyzickou odpovědnost vůči voličům, ani ve věci plnění programového prohlášení. Proto je angažování se občanů v rámci občanské společnosti zdravým mechanismem působícím proti zneužívání moci a podporujícím poskytování služeb podle přirozené společenské poptávky. Takovéto plošné znevěrohodňování všech nevládních organizací, které jsou aktivní v oblasti veřejného života a které nevykazují extremistické chování, je nepřípustné. Zrcadlem důvěry občanů v politickou reprezentaci s mandátem bývají různé průzkumy veřejného mínění a v neposlední řadě i účast, resp. neúčast občanů ve volbách. Domníváme se, že by Václav Klaus, který byl zvolen prezidentem republiky tím nejméně demokratickým způsobem, měl promyslet svůj rychlý odchod nejen z Pražského Hradu, ale z politické scény vůbec.

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *