Domov » Archiv » Statistika mandatářů a charakteristiky jednotlivých firem

Statistika mandatářů a charakteristiky jednotlivých firem

Audit firmy Value Added (VA) kontroloval 133 zakázek zadaných OMI MHMP v letech 1998 až 2002. 16 z nich byly soutěže na inženýrskou činnost, jinými slovy na výběr mandatáře. U dalších 8 zakázek nebyl mandatář určen (nebo uveden). U zbylých 109 zakázek měl OMI smluvně určeného mandatáře na výkon zadavatelských prací. (Součet firem je vyšší než 109, protože u některých zakázek se objevovali i dva mandatáři.) 109 zakázek si rozdělilo devět firem, ovšem zdaleka ne rovným dílem.

Audit firmy Value Added (VA) kontroloval 133 zakázek zadaných OMI MHMP v letech 1998 až 2002. 16 z nich byly soutěže na inženýrskou činnost, jinými slovy na výběr mandatáře. U dalších 8 zakázek nebyl mandatář určen (nebo uveden). U zbylých 109 zakázek měl OMI smluvně určeného mandatáře na výkon zadavatelských prací. (Součet firem je vyšší než 109, protože u některých zakázek se objevovali i dva mandatáři.) 109 zakázek si rozdělilo devět firem, ovšem zdaleka ne rovným dílem.

ZAVOS s.r.o. – 66 zakázek (58,9%)

 • Byl třikrát členem výběrových komisí, které podle auditu VA rozhodly neprůhledně či chybně.
 • Ředitel ZAVOSu Pavel Přikryl do roku 1996 pracoval a byl společníkem ve stavební firmě Pragis, následně odešel do firmy ZAVOS. V letech 1997 až 2000 proinvestoval OMI v MČ Praha-Libuš více než 91 milionů korun. Tyto prostředky byly rozděleny mezi projektanta, zhotovitele zakázky a mandatáře. Zhotovitelem byla firma Pragis a mandatářem ZAVOS. Jedná se v tomto případě o podjatost mandatáře, a tudíž i o porušení zákona na zadávání veřejných zakázek (§32: s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr).
 • Forenzní audit firmy PricewaterhouseCoopers, týkající se zakázky na stavbu čističky v Miškovicích (navýšení původní ceny o více než 100%), konstatuje, že stavba byla zahájena podle starého, neaktualizovaného a v té době již nevhodného projektu a že si toho byly OMI i ZAVOS dobře vědomy.
 • Zastupuje MHMP v několika, možná i desítkách zakázek současně a jedná na základě mnoho let starých smluv (příklad: 27.8.2003 podal ZAVOS na MČ Praha 16 žádost o stavební povolení se zplnomocněním z 25.3.1997).

VIS a.s. + Výstavba inženýrských staveb a.s. – 12 zakázek (10,7%)

 • Jednou členem výběrové komise.
 • Původně jen firma VIS, v roce 1997 se z ní oddělila Výstavba inženýrských staveb. Přestože nemusejí být majetkově propojené, jejich názvy (jeden je zkratkou druhého) je těžko odlišují a v auditu kvůli tomu vznikaly nejasnosti. Ředitel firmy Tomáš Klimpera přešel z VIS do Výstavby a s ním i většina zakázek od města. Klimpera a Přikryl (ZAVOS) byli spolu v letech 1994-98 jednateli a společníky stavební firmy TOPA s.r.o., kterou poté prodali Navatypu.

SIN s.r.o. (12 zakázek) + Urbia s.r.o. (1 zak.) + Istar s.r.o. (9 zak.) – dohromady 20%

 • Jsou to majetkově provázané firmy kolem osob Karla Sztogrýna, Jaroslava Hanzala a Jaromíra Doskočila
 • OMI je při výzvě několika zájemcům obesílá současně. Například u zakázky na skleník Fata Morgana byly na inženýrskou činnost obeslány 3 firmy, mezi nimi SIN a Urbia, tvořící fakticky jednu společnost. Vítězem se stala Urbia, která si ale vzápětí na provádění inženýrské činnosti najala společnost SIN.

IS s.r.o. – 2 zakázky (1,8%)

 • Byl jednou členem výběrové komise
 • Přestože získala tato firma jen dvě zakázky, jedná se o velice závažný střet zájmů, neboť jejím společníkem byl a je Miloš Máša, v době získání zakázek radní hl.m. Prahy.

Inženýring dopravních staveb (IDS) a.s. – 3 zakázky (2,6%)

 • Jednou členem výběrové komise.
 • IDS má málo zakázek přímo od města, protože většina peněz jí teče mnohem hůře kontrolovatelnou cestou: přes Dopravní podnik a TSK.
 • U DP má neustále téměř monopolní postavení na inženýrské práce, ačkoli je již dávno vlastněna z větší části soukromou firmou. Dochází zde k neustálému obcházení či porušování zákona o zadávání veřejných zakázek. Paradoxně byl IDS zprivatizována na dluh a město má tudíž zájem na tom, aby prosperoval. Přímou linku mezi městem a IDS vytváří Radovan Šteiner: je zároveň radním, místopředsedou představenstva DP a předsedou dozorčí rady IDS.
 • Pro TSK dělá IDS mandatáře na opravu Karlova mostu, a to už od roku 1992. Za tuto práci získala řádově miliony korun, přestože k opravě zatím nedošlo. Naopak Rada hl.m. Prahy musela kvůli protestům a nesrovnalostem zrušit vyhlášení veřejné soutěže, kterou připravila IDS. Navíc má IDS s TSK uzavřeny dvě podobné smlouvy (na organizování obchodní soutěže) a je placena za obě dvě.

Zakázky na inženýrskou činnost (výběr mandatáře) z auditu VA (16x):

obeslané: ZAVOS 15x, SIN 15x, ISTAR 12x, Výstavba inženýrských staveb 9x, URBIA 8x, IDS 4x, D PLUS 4x, VIS 3x, IS 3x, INREKA 2x, IGP 1x, Pražská stavebně inženýrská 1x, ALTO 1x, Ekoprojekt 1x
vítězové: SIN 5x, Výstavba inženýrských staveb 3x, ISTAR 2x, IDS 2x, ZAVOS 2x, URBIA 1x, IS 1x

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *