Domov » Archiv » Odtajnění seznamu osob, které chybovaly při rozhodování o veřejných zakázkách

Odtajnění seznamu osob, které chybovaly při rozhodování o veřejných zakázkách

Občanské sdružení Oživení dnes na svých webových stránkách www.oziveni.cz zveřejnilo jmenný seznam lidí, kteří chybovali při rozhodování o veřejných zakázkách hl.m. Prahy.

Občanské sdružení Oživení dnes na svých webových stránkách www.oziveni.cz zveřejnilo jmenný seznam lidí, kteří chybovali při rozhodování o veřejných zakázkách hl.m. Prahy. Oživení téměř měsíc marně čekalo na odpověď primátora Béma na výzvu, aby seznam zveřejnil, a proto se rozhodlo, že vyjde občanům vstříc a seznámí je s výsledkem kontroly práce pražských politiků a úředníků.
Zastupitelka Markéta Reedová zase marně žádala o seznam ředitele MHMP Ťahana, který jí ho odmítá dát s tím, že obsahuje chráněné osobní údaje a musí zůstat utajený. Reedová se obrátila na Úřad pro ochranu osobních údajů, který shledal Ťahanovo odůvodnění neopodstatněným a nepravdivým. Reedová se nyní obrátí na ministra vnitra Grosse s žádostí o nápravu situace na MHMP, aby jí už nadále nebyl znemožňován výkon jejího zastupitelského mandátu.
Tomáš Kramár z Oživení a Markéta Reedová (ED) dnes na tiskové konferenci představili analýzu výsledků auditu Value Added (VA) a šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS):
· Oproti auditu VA se šetření ÚOHS jeví jako velmi neuspokojivé, neboť klade příliš velký důraz na méně podstatné a spíše formální pochybení (jako nedodávání aktuálních výpisů z obchodního rejstříku) a téměř bez povšimnutí přechází nezákonné poskytování záloh či odpouštění pokut a lhůt. Těm se naopak pečlivě věnuje audit VA, který dokonce vyčíslil ztrátu města plynoucí z neoprávněně poskytnutých záloh. VA i ÚOHS se shodují v tom, že způsob stanovování pořadí firem ucházejících se o zakázku je velmi neprůhledný a téměř nekontrolovatelný. Zakládá tak obrovský prostor pro korupci.
· Výsledky auditu i šetření postačují k vyvození trestní odpovědnosti, alespoň u největších viníků: mezi úředníky vítězí Jozef Macko, bývalý ředitel Odboru městského investora (OMI) MHMP, s 206 pochybeními. Mimo jiné je zodpovědný za poskytování záloh, které způsobily městu škodu téměř 5 000 000 korun, i za neuplatňování smluvních pokut. Mezi politiky vítězí bývalý radní a současný zastupitel HMP Zdeněk Kovářík s 76 pochybeními. Byl nejčastějším předsedou výběrových komisí, včetně těch, jejichž rozhodnutí se jeví jako krajně podezřelá.
· VA i ÚOHS shodně upozorňují, že velké množství zakázek je prováděno na základě neplatných smluv! Zákon o zadávání veřejných zakázek v §70 říká: „Smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu s tímto zákonem je neplatná. Změny ve smlouvě v rozporu s podmínkami obchodní veřejné soutěže jsou neplatné.“ Magistrát má tedy jedinečnou šanci odvolat u ještě neuzavřených zakázek nevýhodné smlouvy, například dodatky prodlužující lhůty bez udělení pokuty či udílející zálohu v rozporu s podmínkami soutěže.
· Šokující výsledky auditu a šetření neukazují jen pochybení jednotlivých osob, ale i absolutně nefunkční systém vnitřní kontroly magistrátu. VA a ÚOHS zkontrolovaly všechny zakázky OMI kromě těch, jež loni v souvislosti s prodejem bytů pod cenou ve Špindlerově Mlýně firmou Navatyp kontrolovala Sekce kontroly a interního auditu (SKIA) a nenašla žádné vážné pochybení. Vzhledem k četnosti vážných pochybení u ostatních zakázek je žádoucí, aby byly prověřeny i tyto zakázky, a v případě odlišných závěrů vyvozeny důsledky pro pracovníky SKIA. Navíc potřeba auditu na zakázky jiných odborů než OMI také nadále trvá.
Podrobnější informace o pražských veřejných zakázkách najdete na www.oziveni.cz – menu “Veřejné zakázky (analýza Praha)
Tomáš Kramár
724 207 527

Markéta Reedová
608 710 890

Mohlo by Vás zajímat

Hostivice po našich podnětech začali vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *