Vážení přátelé,

vzhledem k naší omezené kapacitě pozastavujeme činnost v sekci Udržitelná doprava.

Aktivity i projekty na podporu udržitelné dopravy tím však nekončí, ale přecházejí do partnerské organizace Pražské matky o. s., s níž dlouhodobě na tématu spolupracujeme.

Informace o dění v „Udržitelné dopravě“ naleznete nadále na www.prazskematky.cz. Věříme, že Vás bude dopravní téma zajímat i nadále na webu Pražských matek.

Oživení, o.s.

Aktuality programu Bezkorupce

(Anti)koncepce implementace služebního zákona a životopis nového superúředníka.

Kandidáti na šéfa státní služby, tzv. superúředníka měli připravit koncepci naplňování zákona o státní službě. … více

Hodnotíme 500 radničních periodik ve 100 obcích ČR

Desítka hodnotitelů zasedla ke speciálně vytvořenému softwaru a hodnotí 5 radničních periodik u každé ze stovky … více

Podzimní monitoring voleb splnil svůj účel, kupčení při opakovaných volbách v Chomutově jsme nezaznamenali

Oživení monitorovalo při podzimních komunálních volbách jejich řádný průběh. Na základě získaných poznatků … více


© Oživení, o. s.