Vážení přátelé,

vzhledem k naší omezené kapacitě pozastavujeme činnost v sekci Udržitelná doprava.

Aktivity i projekty na podporu udržitelné dopravy tím však nekončí, ale přecházejí do partnerské organizace Pražské matky o. s., s níž dlouhodobě na tématu spolupracujeme.

Informace o dění v „Udržitelné dopravě“ naleznete nadále na www.prazskematky.cz. Věříme, že Vás bude dopravní téma zajímat i nadále na webu Pražských matek.

Oživení, o.s.

Aktuality programu Bezkorupce

Společné stanovisko k prvnímu textovému návrhu zákona o zadávacích řízeních

Jako členové Kolegia pro veřejné zakázky si ceníme toho, že nám bylo umožněno seznámit se s prvními textovými … více

Chraňte whistleblowery, pro veřejnou kontrolu jsou nezbytní. Vzkazuje Evropský Parlament.

Podle Evropského Parlamentu je nezbytné, aby státy chránily oznamovatele nekalých praktik (whistleblowery). K zajištění … více

Unikátní monitoring cenzury radničních zpravodajů uveřejněn. Občané mohou sami nahlašovat problematické zpravodaje.

Oživení na podzim minulého roku zahájilo projekt Hlásná trouba.cz, v rámci kterého monitoruje zneužívání radničních … více


© Oživení, o. s.