Vážení přátelé,

vzhledem k naší omezené kapacitě pozastavujeme činnost v sekci Udržitelná doprava.

Aktivity i projekty na podporu udržitelné dopravy tím však nekončí, ale přecházejí do partnerské organizace Pražské matky o. s., s níž dlouhodobě na tématu spolupracujeme.

Informace o dění v „Udržitelné dopravě“ naleznete nadále na www.prazskematky.cz. Věříme, že Vás bude dopravní téma zajímat i nadále na webu Pražských matek.

Oživení, o.s.

Aktuality programu Bezkorupce

Smlouvy na svoz odpadu je nutné soutěžit

Obec Veltrusy uzavřela v roce 2012 smlouvu na svoz odpadu bez soutěže s odůvodněním, že se jedná o zakázku malého … více

Veltrusy – svoz odpadu bez soutěže

V rámci právní poradny obdrželo Oživení podnět týkající se uzavřené smlouvy na svoz odpadu z roku 2012. Za … více

Analýza vymahatelnosti infozákonů ve státních a městských firmách v zemích V4 a Estonsku

Možnost veřejné kontroly státních a městských společností prostřednictvím informačních zákonů je nedostatečná … více


© Oživení, o. s.